Tartu Terminal AS
Aadress: Raadi teenindusjaam
Tugevvoolupaigaldis
Teostus: 2016a.

Tartu Terminal AS Raadi teenindusjaam- 2016a